Mashuq Foundation

for Dialogue Tolerance and Religious Renewal

ان الحقوق لا يتصدق بها احد

الدكتور محمد معشوق الخزنوي

الدكتور محمد معشوق الخزنوي

هدية جميلة من الخطاط احمد محمد اسال الله له التوفيق والسداد

هي كلمات لشيخ الشهداء في ذكرى استشهاد الشهيد فرهاد أصبحت على كل لسان لربما يحفظها الصغير قبل الكبير

About Author